erhvervslokaler
Posted By admin Posted On

Køb en erhvervsejendom og udvid din virksomhed

Når du har en virksomhed eller er ejer af et selskab, så har du også muligheden for at købe en ejendom med virksomhedens kapital. Det kan både være det perfekte sted at udvide din virksomheds lokaler, flytte lokalitet eller som en privat bolig der lejes gennem virksomheden. Til sidst har du muligheden for at købe en erhvervsejendom med udlejning som eneste formål. Når du skal købe en erhvervsejendom, er der mange faktorer der gør sig gældende for et sikkert køb og mange detaljer der skal være på plads. Køb erhvervsejendom med den størst mulige juridiske og økonomiske sikkerhed ved at alliere dig med en boligadvokat. Her får du hjælp til at gennemgå alt det der står med småt og sikrer dig at du ikke underskriver en købsaftale der kunne gå hen og blive ufordelagtig for din virksomhed.

Hvad er en erhvervsejendom

I princippet er en erhvervsejendom blot en lokalitet der er købt med det formål at drive erhverv på adressen. Det kan både være i form af en investering eller en udvikling af din virksomhed på den ene eller den anden måde. Køb en erhvervsejendom, hvor det altså ikke behøver kun at være til brug af dig og din virksomhed med kan også have det formål udelukkende at skulle anvendes til udlejning. Uanset hvilke erhvervsmæssigt formål der er ved køb af ejendommen, er der nogle væsentlige faktorer der skal tages højde for inden en købsaftale underskrives.

erhvervslokaler

Allier dig med en boligadvokat

Det er en god investering og penge godt givet ud, hvis du allierer dig med en erhvervsmæssig erfaren boligadvokat inden du underskriver en eventuel købsaftale. Der kan ved køb af en ejendom, helårsbolig eller erhverv, være særlige servitutter eller forhold som kommer til at have betydning for dig som ejer i fremtiden. Alle de vilkår der gør sig gældende for din kommende ejendom vil være at finde i købsaftale samt med medfølgende bilag. Dog kan en stor stak papirer med kringlede udtryk og mange paragraffer være noget overskuelig at skulle igennem på sikker vis. Med hjælp fra en erfaren boligadvokat kan du være sikker på, at handlen kommer sikkert i hus, uden at betyde unødvendige eller uforudsete gener for dig som investor.

Husk at få lavet en byggeteknisk rapport

Når der købes helårsejendomme privat, skal der lovgivningsmæssigt ligeledes udarbejdes en byggeteknisk rapport eller det der til dagligt kaldes en tilstandsrapport. Det gør sig dog ikke gældende for en erhvervshandel. Her vil der som oftest være en fraskrivelsesklausul fra sælger der betyder, at ethvert byggeteknisk ansvar fraskrives. Derfor er det en garanti for dig, der gerne vil undgå overraskelser, en god idé at købe dig til en byggeteknisk rapport for egen regning inden købsaftalen underskrives. Her får du muligheden for et grundigt overblik af ejendommens byggetekniske stand, inden du beslutter dig for et køb. Det vil som oftest også på baggrund af en byggeteknisk rapport være muligt at finde enkelte mangler der kan bruges som prisforhandling af købet.